Politika privatnosti

KREMIK NAUTIC CENTER d.o.o., Zagreb, Gundulićeva ulica 50, OIB: 73628214485, zastupano po direktoru Kornélu Bodnáru (u daljnjem tekstu: KNC), 


u Budimpešti, dana 22.11.2022. godine donosi 


PRAVILA PRIVATNOSTI(’Pravila’)


KNC brine za Vašu privatnosti i obvezuje se zaštititi je pri obradi Vaših osobnih podataka kao i tijekom i nakon Vašeg posjeta ovoj web stranici: https://kremik-nautic-center.hr/ („Stranica“).
Pravila privatnosti daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem informacija putem Stranice i našim korištenjem informacija te se primjenjuju isključivo na informacije prikupljene putem Stranice i ne primjenjuju se na informacije prikupljene putem bilo kojeg drugog izvora, uključujući, ali ne ograničavajući se na Facebook@, Twitter@, YouTube@ i druge web stranice trećih strana i društvenih medija. Ukoliko se ne slažete s bilo kojim uvjetom ovih Pravila privatnosti, nemojte koristiti Stranicu(e) ili nam davati bilo kakve osobne podatke.
Voditelj obrade:
Kremik nautic center d.o.o.Adresa: Gundulićeva ulica 50,10000 ZagrebW: https://kremik-nautic-center.hr/M: gdpr@kremik-nautic-center.com 

Službenik za zaštitu podataka

Sukladno članku 37. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka“), KNC nije obavezan imenovati službenika za zaštitu podataka. Svi upiti u vezi zaštite osobnih podataka mogu se uputiti na email adresu: gdpr@kremik-nautic-center.com 

Web stranica

Tijekom korištenja naše web stranice, IT sustavi i softverski postupci za upravljanje ovom web stranicom preuzimaju neke osobne podatke čiji je prijenos implicitan u korištenju Internet komunikacijskih protokola, odnosno informacije koje nisu povezane s određenim pojedincima, ali bi po svojoj prirodi mogle putem obrade i povezivanja s podacima trećih strana omogućiti identifikaciju korisnika. Navedena kategorija podataka uključuje IP adresu ili nazive domena računala korištena od strane korisnika koji se povezuju s web stranicom, URI (Uniform Resource Identifier) adrese traženih resursa, vrijeme zahtjeva, metoda korištena za podnošenje zahtjeva na server, veličinu datoteke dobivene kao odgovor, numerički kod koji označava status odgovora poslužitelja ( primjerice uspješan, pogreška itd.) te ostale parametre koji se odnose na operacijski sustav i korisnike. Navedeni se podaci upotrebljavaju samo i isključivo za dobivanje anonimnih statističkih podataka na web stranici i za provjeru ispravnog funkcioniranja te se brišu odmah nakon obrade.

Kolačići

Neke internetske stranice radi boljeg korisničkog iskustva na web stranici na vaše računalo spremaju male tekstualne datoteke — tzv. kolačiće. Takve stranice obvezne su prije pohranjivanja kolačića zatražiti vaš pristanak, kao i omogućiti mogućnost jednostavnog povlačenja privole za korištenje kolačića. Može se dogoditi da korištenje određenih funkcionalnosti neke web stranice postane onemogućeno nakon povlačenja privole za korištenje kolačića.Kolačić predstavlja datoteku koju na Vaše računalo sprema određena web stranica koju posjetite. Kolačić obavještava web stranicu da se „stari” korisnik ponovno priključio pamteći njegove postavke. Kolačići nadalje bilježe Vaše preferencije i postavke.
Kolačići mogu spremati širok pojas informacija, ali te informacije mogu biti spremljene jedino ako korisnik to omogući — web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im korisnik nije dao i ne mogu pristupiti drugim datotekama na korisnikovu računalu. Kolačići ne sadržavaju nikakve osobne podatke odnosno informacije koje bi vas mogle identificirati. Korisnik, pak, može promijeniti svoje postavke na internetu te time sam birati hoće li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, hoće li spremljene kolačiće automatski pobrisati pri zatvaranju internetskoga preglednika i sl. Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke s kolačićima mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internetskom pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića odaberite internetski preglednik kojim se koristite.
Stalni ili spremljeni kolačići sačuvani su na disku (Vašem računalu) te ondje ostaju i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih pohranjuju se podaci kao što su ime za prijavu i lozinka pa se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.
Privremeni kolačići privremeno se pohranjuju na disku te se brišu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju privremene podatke kao što su stavke u košarici za kupnju.
”First party cookies” (kolačići prve strane) dolaze s web-mjesta koje korisnik pregledava i mogu biti trajni ili privremeni. Web-mjesta te kolačiće upotrebljavaju za spremanje informacija koje će ponovo upotrebljavati kada korisnik sljedeći put posjeti to mjesto.
Kolačići treće strane potječu od drugih, partnerskih web-mjesta koja gledate. Treće strane mogu tako prikupljati podatke o korisnicima različitih web-mjesta i upotrebljavati ih u marketinške i analitičke svrhe.
Naša stranica koristi privremene kolačiće.
Za Vašu informaciju, trenutačno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise, a više se možete informirati na sljedećim poveznicama:http://www.allaboutcookies.org/  http://www.youronlinechoices.eu/

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

KNC prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke i druge informacije, kao što je vaš osobni identifikacijski broj i kontakt podaci, poslovna identifikacija i kontakt podaci, kontakt adresa i adresa za slanje računa, financijski podaci o plaćanjima, podaci o vašoj jahti i/ili plovilu koje dovezete u naš servis, javno dostupne informacije itd.
Ovo uključuje ali nije ograničeno na: ime i prezime, OIB, broj i vrstu identifikacijskog dokumenta te mjesto izdavanja i adresu , broj (mobilnog) telefona i druge vrste informacija koje smo o vama obvezni ili ovlašteni prikupiti ili su nam potrebne za izvršenje ugovorne obveze.

Uz gore navedeno, KNC prikuplja i obrađuje i ostale podatke koje korisnik dobrovoljno dostavi tijekom e-mail komunikacije preko kontakt obrasca i/ili naknadne e-mail komunikacije proizašle iz komunikacije preko kontakt obrasca.
KNC ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati određene podatke i koristiti u svrhu direktnog marketinga kako je opisano u poglavlju Newsletteri.
Servisni e-mailovi i e-mailovi s upitnicima o zadovoljstvu korištenja web stranice, ne smatraju se newsletterima radi slanja ponude i vijesti KNC.
KNC neće prikupljati Osobne podatke prilikom Vaših posjeta našim Stranicama ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene stavke Osobnih podataka prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad web stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese)  i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u aktivnostima na našim Stranicama.
Ovim putem Vam savjetujemo da pročitate sva pravila privatnosti svih trećih strana, kao i uvjete korištenja.

Svrhe i osnova obrade i moguće posljedice nedavanja osobnih podataka

Kada dajete vaše Osobne podatke na Stranici, ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti.

Sve informacije koje KNC zatraži koriste se isključivo u sljedeće svrhe:pružanje usluga koje ste tražili od KNC;korištenje vaših povratnih informacija za unapređenje naših usluga;interne statističke obrade podataka.

Korištenje vaših Osobnih podataka može uključivati poduzimanje koraka po Vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. odgovarati na sva vaša pitanja i zahtjeve); izvršavanje ugovora kojem ste Vi ugovorna strana, istražiti sumnju na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila Stranice ili prava trećih strana; ili istražiti bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim, pridržavanje zakonske obveze kojoj KNC podliježe, odnosno za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavu, obranu ili ostvarivanje zakonskih prava, za slanje obavijesti putem elektroničkih alata (SMS, e-mail, društvena mreža), bez obzira jesu li automatizirani (pozivi bez operatora) ili ne (pošta i pozivi s operatorom), u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

Primatelji osobnih podataka

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni, u  uskoj vezi s gore navedenim svrhama, samo:Onim subjektima kojima je isto potrebno za izvršavanje usluge i održavanje, slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajućih informacija s popisa korisnika i analiziranje podataka, a koji obično obrađuju Osobne podatke u ime KNC kao izvršiteIji obrade; osobama ovIaštenima od KNC za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (radnici KNC); službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. da se pridržavaju odredbi zakona ili da se pridržavaju pravnih postupaka; da zaštite i brane prava ili imovinu KNC i ove Stranice, ili, da u hitnim okolnostima djeluju radi zastite osobne sigurnosti korisnika KNC, njegovih Stranica ili javnosti); poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje

KNC ne prenosi Osobne podatke u treće zemlje. Ukoliko se ukaže potreba za istim, KNC će poduzeti sve potrebne pravne radnje i zaštite sukladno važećim zakonskim propisima.

Rokovi u kojima se obrađuju podaci

KNC će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha. KNC će zadržati Vaše Osobne podatke isključivo i samo za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonskim propisima koji ureduju područje zaštite osobnih podataka te Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18, na snazi od dana 25.05.2018. godine) (u daljnjem tekstu: „Zakon“).

Vaša prava

KNC vas obavještava da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, svakodobno imate
pravo na pristup podacima i uvid u podatkepravo na informiranost o obradi osobnih podatakapravo na prenosivost podataka pravo na povlačenje privole pravo na podnošenje prigovorapravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočnipravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora
Prigovor se može podnijeti nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem u Zagrebu. Imate i pravo znati sve primatelje kojima su vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni.

Nismo u mogućnosti obrisati Vaše podatke ukoliko su isti potrebni za obračun troškova radova, a možemo ih obrađivati samo do zastare tražbina u skladu s važećim zakonskim propisima kojima se uređuju obvezno-pravni odnosi, u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja, ukoliko je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u otvorenom roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim zakonskim propisima (npr. Zakon o zaštiti potrošača i dr.). Kad god je moguće i primjenjivo, Vaši osobni podaci mogu se anonimizirati.

Kod obrade Vaših osobnih podataka ne služimo se pružateljima usluga izvan EU.
Naša Stranica ponekad može sadržavati poveznice na druge web stranice (u daljnjem tektsu: Prijateljske stranice) koje nisu u vIasništvu, upravljane ili održavane od strane KNC. Savjetujemo da pročitate pravila privatnosti i uvjete svake web stranice koju posjećujete. lako KNC nastoji postavljati samo veze na web-stranice koje dijele njezine visoke standarde i poštovanje privatnosti, nismo odgovorni za sadržaj, sigurnost ili prakse drugih web-stranica. Trebali biste pregledati pravila privatnosti i kolačića na tim web-stranicama kako biste saznali kako će se koristiti Vaši osobni podaci.
Oprez! Preuzimanje materijala s određenih web stranica moze rezultirati povredom prava intelektualnog vIasništva ili dovođenjem Vašeg računalnog sustava u rizik od raznih računalnih napada i zloćudnih softvera.

Zaštita privatnosti osoba mlađih od 16 godina

KNC ozbiljno shvaća zaštitu privatnosti djece. KNC prikupljaju Osobne podatke od osoba mlađih od 16 godina u skladu s važećim zakonskim propisima. Osobe mlađe od 16 godina trebaju imati privolu roditelja/zakonskog zastupnika prije davanja bilo kakvih Osobnih podataka Stranici ili KNC.
U slučaju da KNC sazna da se osobni podaci koji su mu poslani odnose na osobu mlađu od 16 godina bez valjane privole roditelja/zakonskog zastupnika, KNC će, odmah po saznanju i bez odlaganja, učiniti sljedeće: izbrisati te osobne podatke iz svojih datoteka što je prije moguće i osigurati, u slučaju da brisanje nije moguće, da se ti osobni podaci dalje ne koriste za bilo koju svrhu te ih neće dati nijednoj trećoj strani.

Videonadzor 

Dio prostora KNC-a na kojima obavlja svoju djelatnost u marini Kremik, nadziran je videokamerama društva Marina Kremik d.o.o., postavljenima radi zaštite imovine i osoba te kontrole ulaza i izlaza. Svi prostori koji su pod videonadzorom vidljivo su označeni kao takvi.   

Sigurnost 

KNC iznimno drži do sigurnosti vaših Osobnih podataka. Postavili smo i održavamo postupke kako bismo zaštitiIi osobne podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija izmedu Vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana, kao što su računalni i internetski napadači. Vaša upotreba Stranice pokazuje Vaš pristanak na ovaj rizik. Kako bismo zaštitiIi vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, korištenja ili slučajnog gubitka provodimo sve tehničke i organizacijske sigurnosne postupke u skladu s našim mogućnostima i pravilima Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka na način da osiguramo da samo ovIaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima samo onda kada je to potrebno i u skladu sa svrhom prikupljanja osobnih podataka. Primjeri takvih postupaka uključuju, ali ne ograničavaju se na:
zaštita uredskih dokumenata i arhiveuništavanje podatakapravila ponašanja zaposlenika i utvrđivanje prava pristupapribava izjava o povjerljivosti i privola od zaposlenika i vanjskih suradnika u svim slučajevima kada je zakonski potrebnouređenje ugovornih odnosa sa vanjskim pružateljima uslugapraćenje, pregled i održavanje IT infrastruktureizrade sigurnosnih kopijakorištenje originalnih računalnih programa i redoviti updatezaštita računala antivirusnim programima u sklopu anitivirusne politikepravilo neotvaranja e-pošte iz nepoznatih, potencijalno opasnih izvorapovremene ocjene sustava upravljanja zaštite osobnim podacima te brojne ostale mjere

U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti i odgovornosti za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koju i sve izravne, posebne, neizravne, posljedične ili kažnjive gubitke ili druge štete bilo koje vrste, bilo ugovorne (uključujući i temeljnu povredu), izvanugovorne (uključujući, ali ne ograničavajući se na i nehaj) te izmaklu dobit koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovIaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.
Za sva pitanja koja se odnose na Stranicu i/ili ova Pravila privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo, bez upućivanja na načela međunarodnog privatnog prava. Korištenjem naše Stranice, suglasni ste sa isključivom mjesnom nadležnošću stvarno nadležnog suda u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili progIašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.
KNC pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo Vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene naših Pravila privatnosti.

Kontakt


Ukoliko, imate bilo kakvih daljnjih pitanja ili komentara ili želite ostvariti neko od Vaših navedenih prava, obratite nam se slanjem zahtjeva i to na adresu e-pošte: gdpr@kremik-nautic-center.com.
Zaštita Vaših prava je naš prioritet i odgovorit ćemo na Vaš zahtjev za ostvarivanje prava, u najkraćem mogućem roku, poštujući propisani rok od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.


Ova Pravila Privatnosti primjenjuju se od 1 prosinca 2022.KREMIK NAUTIC CENTER d.o.o.

Kornél Bodnár
Direktor / Director

Privacy Policy

KREMIK NAUTIC CENTER d.o.o., Zagreb, Gundulićeva ulica 50, OIB: 73628214485, represented by Managing Director Kornél Bodnár (hereinafter: KNC), 

in Budapest, on 22.11.2022. brings this


PRIVACY POLICY

(‘Rules’)

KNC takes care of your privacy and undertakes to protect it during the processing of your personal data as well as during and after your visit to this website: https://kremik-nautic-center.hr/ (“Site”).

The Privacy Policy provides insight into our actions regarding the collection of information through the Site and our use of information and applies exclusively to information collected through the Site and does not apply to information collected through any other source, including but not limited to Facebook@, Twitter@, YouTube@ and other third party and social media websites. If you do not agree with any of the terms of this Privacy Policy, do not use the Site(s) or provide us with any personal information.

Data controller:

Kremik nautic center d.o.o.

Adresa: Gundulićeva ulica 50,

10000 Zagreb

W: https://kremik-nautic-center.hr/

M: gdpr@kremik-nautic-center.com


Data Protection Officer

Pursuant to Article 37, Paragraph 1 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: the “General Data Protection Regulation”), KNC is not obliged to designate a data protection officer. All inquiries regarding the protection of personal data can be sent to the email address: gdpr@kremik-nautic-center.com

Web page

During the use of our website, IT systems and software procedures for managing this website download some personal data whose transfer is implicit in the use of Internet communication protocols, or information that is not related to certain individuals, but by its nature could, through processing and linking to third party data, enable user identification. The specified data category includes the IP address or domain names of the computer used by the users connecting to the website, the URI (Uniform Resource Identifier) addresses of the requested resources, the time of the request, the method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in response, numeric code indicating the response status of the server (for example, successful, error, etc. ) and other parameters related to the operating system and users. These data are used only and exclusively to obtain anonymous statistics on the website and to check the correct functioning and are deleted immediately after processing.

Cookies

Some websites store small text files on your computer for a better user experience on the website – the so-called cookies. Such sites are obliged to ask for your consent before storing cookies, as well as to enable the possibility of easily withdrawing consent to the use of cookies. The use of certain functionalities of a website may become disabled after the withdrawal of consent to the use of cookies.

A cookie is a file stored on your computer by a specific website you visit. The cookie informs the website that the „old” user has reconnected by remembering his settings. Cookies further record your preferences and settings.

Cookies can store a wide range of information, but that information can only be stored if the user allows it – websites cannot access information that the user has not given them and cannot access other files on the user’s computer. Cookies do not contain any personal data or information that could identify you. The user, on the other hand, can change their settings on the Internet and thus choose whether to approve or reject requests to save cookies, whether to automatically delete saved cookies when closing the Internet browser, etc. By disabling cookies you decide whether to allow them to be stored on your computer. Cookie settings can be controlled and configured in your internet browser. For information on cookie settings, select the internet browser you are using.

Persistent or saved cookies are stored on a disk (your computer) and remain there even after you close your Internet browser. They store information such as your login name and password, so you don’t have to log in every time you visit a particular place.

Temporary cookies are temporarily stored on a disk and are deleted after closing the Internet browser. With them, websites store temporary data such as items in the shopping cart.

„First party cookies” come from websites that the user views and can be permanent or temporary. The websites use these cookies to store information that they will use again the next time the user visits that site.

Third-party cookies come from other, partner sites you view. Third parties may thus collect data on users of various websites and use them for marketing and analytical purposes.

Our site uses temporary cookies.

For your information, there are currently several websites for disabling the storage of cookies for various services, and you can find out more at the following links:

http://www.allaboutcookies.org/ 

http: //www.youronlinechoices.eu/

Types of personal data processed

KNC collects and processes your personal data and other information, such as your personal identification and contact details, business identification and contact details, other contractual details, mailing and billing address, financial and payment information, information about your yacht and/or boat you bring to our service, publicly available information etc. 

This includes but is not limited to the following: name and surname, personal PIN, number and type of identification document and place of issue and address, (mobile) phone number, e-mail and other types of information that we are obliged or authorized to collect about you or that we need to perform contractual obligations.

In addition, KNC collects and processes other data the user voluntarily discloses during e-mail communication through the contact form and /or subsequent e-mail communication resulting therefrom.

KNC has the right based on a legitimate interest to collect certain data and use it for direct marketing purposes as described in the Newsletters section.

Service e-mails and e-mails with satisfaction questionnaires are not considered newsletters for the purpose of sending offers and news to KNC.

KNC will not collect Personal Data during your visits to our Site if you do not provide it to us voluntarily, except for certain items of Personal Data collected through information systems and programs used to operate the Website, the transmission of which is inherent in the use of Internet communication protocols (eg IP addresses) and will not require more information than is necessary to participate in the activities on our Site.

We hereby advise you to read all privacy policies of all third parties, as well as the terms of use.

Purposes and basis of processing and possible consequences of not providing personal data

When you provide your Personal Information on the Site, we will restrict the use of Personal Information for the purpose for which it was collected in accordance with the terms of this Privacy Policy.

All information requested by KNC is used exclusively for the following purposes:

 • providing the services you have requested from KNC;
 • using your feedback to improve our services;
 • internal statistical data processing.

The use of your Personal Data may include taking action on your request prior to entering into a contract (e.g., answering all your questions and requests); enforce a contract to which you are a party, investigate suspected fraud, harassment, physical threats or other violations of any laws, rules or regulations, rules of the Site or rights of third parties; or investigate any suspicious behaviour that we consider indecent, compliance with the legal obligation to which KNC is subject, or for the purposes or in connection with legal proceedings, the establishment, defence or exercise of legal rights, to send notifications via electronic tools (SMS, e-mail, social network), whether automated (operatorless calls) or not (mail and operator calls), in accordance with the relevant legal grounds.

Recipients of personal data

Your Personal Information may be disclosed, in close connection with the above purposes, only:

 • To those entities that also need it to perform the service and maintenance, send mail and e-mail, remove duplicate information from the list of users and analyze data, and who usually process Personal Data on behalf of KNC as processors; persons authorized by KNC to process Personal Data, who are subject to an appropriate legal obligation of confidentiality (KNC employees); law enforcement and public authorities when required by applicable law or in good faith (eg to comply with the provisions of the law or to comply with legal proceedings; to protect and defend the rights or property of KNC and this Site, or, in urgent circumstances, to act to protect the personal safety of KNC users, its Sites or the public); business partners for their needs only in accordance with the relevant legal basis.


Transfer of Personal Data to third countries

KNC does not transfer Personal Data to third countries. If the need arises, KNC will take all necessary legal actions and protections in accordance with applicable law.

Deadlines in which data are processed

KNC will process your Personal Data only for the time necessary to achieve the purpose. KNC will retain your Personal Data exclusively and only for the time necessary or permitted in accordance with the applicable legal regulations governing the field of personal data protection and the General Data Protection Regulation and the Act implementing the General Data Protection Regulation (Official Gazette No. 42/18), in force dated 25 May 2018) (hereinafter: the “Law”).

Your rights

KNC informs you that, to the extent permitted by applicable law, you have at all times

 • the right to data access and data insight
 • the right to be informed about the processing of personal data
 • the right to data portability 
 • the right to withdraw consent 
 • the right to object
 • the right to correct and change personal data in the event that the data are incomplete or inaccurate
 • the right to erasure in cases such as termination of the purpose of processing, withdrawal of consent, or in the case of an objection

The complaint can be submitted to the competent supervisory body, the Agency for Personal Data Protection, based in Zagreb. You also have the right to know all recipients to whom your Personal Information has been or will be disclosed.

We are not able to delete your data if they are needed to calculate the cost of works, and we can process them only until the statute of limitations in accordance with applicable laws governing legal relations, in the event of proceedings for forced collection of unpaid receivables, if filed a complaint against a product or service within an open period, until the final completion of the complaint procedure in accordance with the applicable legal regulations (eg the Consumer Protection Act, etc.). Whenever possible and applicable, your personal information may be anonymized.

We do not use service providers outside the EU to process your personal data.

Our Site may sometimes contain links to other websites (hereinafter: “Friendly Sites”) that are not owned, operated, or maintained by KNC. We encourage you to read the privacy policy and terms of each website you visit. Although KNC seeks to place only links to websites that share its high standards and respect for privacy, we are not responsible for the content, security, or practices of other websites. You should review the privacy and cookie policies on these websites to find out how your personal information will be used.

Caution! Downloading material from certain websites may result in an infringement of intellectual property rights or put your computer system at risk of various computer attacks and malware.

Protecting the privacy of persons under 16 years of age

KNC takes child privacy protection seriously. KNC collects Personal Data from persons under the age of 16 in accordance with applicable legal regulations. Persons under the age of 16 should have the consent of a parent / legal representative before providing any Personal Information to the Site or KNC.

In the event that KNC learns that the personal data sent to him relates to a person under the age of 16 without the valid consent of a parent / legal representative, KNC will, immediately upon learning and without delay, do the following: delete this personal data from its files as soon as possible and ensure, in the event that deletion is not possible, that this personal data is no longer used for any purpose and will not be disclosed to any third party.

Video surveillance

Part of the premises of the KNC, where it carries out its activities in the Kremik marina, is monitored by video cameras of the company Marina Kremik d.o.o., installed for the protection of property and persons and control of entrances and exits. All areas under video surveillance are visibly marked as such.

Security

KNC is extremely committed to the security of your Personal Data. We have set up and maintained procedures to protect the personal information we collect.

However, due to the nature of the Internet, we cannot guarantee that communication between you and us or information stored on the Site or our servers will be completely secure from unauthorized access by third parties, such as computer and Internet attackers. Your use of the Site constitutes your agreement to this risk.

In order to protect your personal data from unauthorized access, use, or accidental loss, we carry out all technical and organizational security procedures in accordance with our capabilities and the rules of the General Regulation on Personal Data Protection by ensuring that only authorized data processors have access to your personal data only when necessary and in accordance with the purpose of collecting personal data.

Examples of such procedures include, but are not limited to:

 • protection of office documents and archives
 • data destruction
 • rules of conduct for employees and determination of access rights
 • obtain statements of confidentiality and consent from employees and external associates in all cases where legally required
 • arranging contractual relations with external service providers
 • monitoring, reviewing, and maintenance of IT infrastructure
 • backing up
 • use of original computer programs and regular updates
 • protection of computers with antivirus programs as part of antivirus policy
 • the rule of not opening emails from unknown, potentially dangerous sources
 • periodic assessments of the personal data protection management system and numerous other measures

To the fullest extent permitted by applicable law, we disclaim all liability and liability for any damages (including, but not limited to, any and all direct, special, indirect, consequential, or punishable losses or other damages of any kind, whether contractual (including fundamental breach), non-contractual (including, but not limited to, negligence), and lost profits that you may have suffered as a result of any loss, unauthorized access, misuse, or alteration of any information you submit to the Site).

All matters relating to the Site and/or this Privacy Policy are governed by Croatian law, without reference to the principles of private international law. By using our Site, you agree with the exclusive territorial jurisdiction of the court with actual jurisdiction in the Republic of Croatia.

If any provision of this Privacy Policy is considered or declared invalid, illegal, or unenforceable for any reason, such provision shall not apply to the extent that it is invalid or unenforceable and the other provisions shall continue to apply with full legal effect.

KNC reserves the right to change or update this Privacy Policy at any time and without prior notice. Please check all changes to our Privacy Policy from time to time.

Contact

If you have any further questions or comments or want to exercise any of your rights, please contact us by sending a request to the e-mail address: gdpr@kremik-nautic-center.com.

The protection of your rights is our priority and we will respond to your request for the exercise of rights, as soon as possible, respecting the prescribed period of 30 days from the date of receipt of the request.

This Privacy policy is effective as of 1 December 2022.


KREMIK NAUTIC CENTER d.o.o.

Kornél Bodnár
Direktor / Director